Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό

Στη FOTOCOPY το ανθρώπινο δυναμικό, αποτελεί το ουσιαστικότερο στοιχείο για την επίτευξη των εταιρικών μας στόχων. Για το λόγο αυτό η επιλογή του προσωπικού γίνεται με αυστηρά κριτήρια, αποσκοπώντας στον εντοπισμό συνεργατών, οι οποίοι αφενός κατέχουν υψηλή τεχνογνωσία και αφετέρου χαρακτηρίζονται από δημιουργικότητα, ευελιξία και εφευρετικότητα.

Η FOTOCOPY αποτελείται από στελέχη, που διακρίνονται για τον επαγγελματισμό τους, την πολυετή πείρα και τις τεχνικές τους γνώσεις, εξασφαλίζοντας τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των έργων, που αναλαμβάνουμε αλλά και ύψιστα επίπεδα παρεχόμενης υπηρεσίας στους πελάτες μας.

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση:
– στη στελέχωση μέσα από αξιοκρατικά συστήματα επιλογής και αξιολόγησης, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε εργασιακού πεδίου
– στην παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και την εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του κάθε εργαζομένου
– στην ενίσχυση ενός πλαισίου διαρκούς αναγνώρισης και επιβράβευσης, σύμφωνα με τις αξίες που διέπουν την εταιρεία

Η πελατοκεντρική μας φιλοσοφία υιοθετείται και εφαρμόζεται από όλα τα στελέχη, έχοντας ως στόχο τη σχεδίαση και ανάπτυξη βέλτιστων λύσεων.

Δείτε εδώ τις ευκαρίες καριέρας