Επικοινωνία


ΠΟΥΛΙΑΡΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε. (FOTOCOPY Α.Ε.)

Κουρτίδου 28

Τρεις Γέφυρες Αττικής, Αθήνα 10445

Email:  info@fotocopy.com.gr

Phone: +30 2108822531

Fax: +30 2108838467

Γ.Ε.ΜΗ.:008392101000

M.A.E.:66456/01/B/08/433

Contact Us