ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
 
  English
 
.
Develop ineo +220/+280/+360
 
Ταχύτητα :22/28/36 έγχ. αντιγρ/λεπτό (A4)
Μέγιστη Εκτύπωση : έως 1.192 X 289mm*
*από εκτύπωση
Χωρητικότητα μνήμης: 2 GΒ + 250 GB
Μέγιστο βάρος χάρτου : 271 g/m2 από bypass
Προαιρετικά
:Finisher-Fax
Λειτουργικότητα: copy/ print /έγχρωμο scan/fax*/finisher*
Αναλώσιμα μακράς διαρκείας

Ιδιαίτερα χαμηλό κόστος εκτύπωσης. *Προαιρετικό

Develop ineo +353P
 
 
Ταχύτητα :35 έγχ. αντιγρ/λεπτό (A4))
Μέγιστη Εκτύπωση : έως 1.192 X 289mm*
*από εκτύπωση
Χωρητικότητα μνήμης: 1.024 ΜΒ + 60 GB
Μέγιστο βάρος χάρτου : 271 g/m2 από bypass
Προαιρετικά
:Finisher
Λειτουργικότητα: copy/ print / finisher*
Αναλώσιμα μακράς διαρκείας

Ιδιαίτερα χαμηλό κόστος εκτύπωσης. *Προαιρετικό

Develop ineo +452
 
Ταχύτητα :45 έγχ. αντιγρ/λεπτό (A4)
Μέγιστη Εκτύπωση :έως 1.192 X 289mm*
*από εκτύπωση
Χωρητικότητα μνήμης:2.048 ΜΒ + 250 GB
Μέγιστο βάρος χάρτου : 300 g/m2 από bypass
Προαιρετικά:
Fax - Finisher
Λειτουργικότητα:copy/ print / έγχρωμο scan/fax*
Αναλώσιμα μακράς διαρκείας

Ιδιαίτερα χαμηλό κόστος φωτοαντιγραφής/εκτύπωσης.. *Προαιρετικό

Develop ineo +552
 
 
Ταχύτητα :45 έγχ. αντιγρ/λεπτό (A4)
Μέγιστη Εκτύπωση : Α3+, 305 X 449mm*
*από εκτύπωση
Χωρητικότητα μνήμης: 2.048 ΜΒ + 250 GB
Μέγιστο βάρος χάρτου : 300 g/m2 από bypass
Προαιρετικά
: Finisher-Fax
Λειτουργικότητα: copy/ print / έγχρωμο scan/fax*
Αναλώσιμα μακράς διαρκείας

Ιδιαίτερα χαμηλό κόστος φωτοαντιγραφής/εκτύπωσης.. *Προαιρετικό

Develop ineo +6501
 
Ταχύτητα :65 έγχ. αντιγρ/λεπτό (A4)
Μέγιστη Εκτύπωση : Α3+, 318 χ 480 mm
Χωρητικότητα μνήμης: 4Χ256 ΜΒ + 4Χ40 GB*
*προαιρετικά
Μέγιστο βάρος χάρτου : 300 g/m2 από κασέτα* ή bypass
Προαιρετικά
: Αυτόματο Τροφοδότη Αναστροφέα-Printer- Έγχρωμο Scan-Finisher
Λειτουργικότητα: copy/ print *(FIERY & CREO)
Αναλώσιμα μακράς διαρκείας

Ιδιαίτερα χαμηλό κόστος φωτοαντιγραφής/εκτύπωσης. *Προαιρετικό

 


Copyright © 2007 FOTOCOPY. All Rights Reserved.