ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
 
  English
 
.
FS-1016 MFP
 
Ταχύτητα :16 αντιγρ/λεπτό (Α4)
Μέγιστο Πρωτότυπο / Αντίγραφο : Α4/Α4
Χωρητικότητα μνήμης: 64 ΜΒ
Πρώτο αντίγραφο : max 12 sec.(A4)
(Αυτόματος Τροφοδότης-Δικτυακός Laser Εκτυπωτής – Scanner)
Προαιρετικά: IB-110E εξωτερικός δικτυακός Printer/Scanner
Λειτουργικότητα: print/copy/scan/fax
Αναλώσιμα μακράς διαρκείας

Ιδιαίτερα χαμηλό κόστος φωτοαντιγραφής /εκτύπωσης.

FS-1028/1128 MFP
 
Ταχύτητα : 28 αντιγρ/λεπτό (Α4)
Μέγιστο Πρωτότυπο / Αντίγραφο : Α4/Α4
Χωρητικότητα μνήμης: 256 ΜΒ
Πρώτο αντίγραφο : max 6 sec.(A4)
(Αυτόματος Τροφοδότης* -Δικτυακός Laser Εκτυπωτής –Fax* –Scanner)
Λειτουργικότητα: print/copy/scan/fax*
Αναλώσιμα μακράς διαρκείας

Ιδιαίτερα χαμηλό κόστος φωτοαντιγραφής /εκτύπωσης
. *Μόνο το FS-1128

TASKalfa 180/220
 
Ταχύτητα :18/22 αντιγρ/λεπτό (Α4)
Μέγιστο Πρωτότυπο / Αντίγραφο : Α3/Α3
Χωρητικότητα μνήμης: 32 ΜΒ
Πρώτο αντίγραφο : max 5,7 sec.(A4)
Προαιρετικά: Αυτόματος Τροφοδότης –Αυτόματη Διπλή Όψη - Printing System
Λειτουργικότητα: print*/copy
Αναλώσιμα μακράς διαρκείας

Ιδιαίτερα χαμηλό κόστος φωτοαντιγραφής /εκτύπωσης.
*Προαιρετικό

TASKalfa 181/221
 
Ταχύτητα :18/22 αντιγρ/λεπτό (Α4)
Μέγιστο Πρωτότυπο / Αντίγραφο : Α3/Α3
Χωρητικότητα μνήμης: 64 ΜΒ
Πρώτο αντίγραφο : max 5,7 sec.(A4)
(Δικτυακός Laser Εκτυπωτής)
Προαιρετικά: Αυτόματος Τροφοδότης – Αυτόματη Διπλή Όψη - Fax System-Scan System
Λειτουργικότητα: print/copy/scan*/fax*
Αναλώσιμα μακράς διαρκείας

Ιδιαίτερα χαμηλό κόστος φωτοαντιγραφής /εκτύπωσης.
*Προαιρετικό

TASKalfa 300i
 
Ταχύτητα :30 αντιγρ/λεπτό (Α4)
Μέγιστο Πρωτότυπο / Αντίγραφο : Α3/Α3
Χωρητικότητα μνήμης: 2GB + 160GB
Πρώτο αντίγραφο : max 5,1 sec.(A4)
(Aυτόματη Διπλή Όψη-Δικτυακός Laser Εκτυπωτής- Δικτυακό Έγχρωμο Scanner)
Προαιρετικά: Αυτόματος Τροφοδότης –Βάση 2Χ500φ.- Fax System –Finisher
Λειτουργικότητα: copy/ print /έγχρωμο scan
Αναλώσιμα μακράς διαρκείας

Ιδιαίτερα χαμηλό κόστος φωτοαντιγραφής /εκτύπωσης.

TASKalfa 420i/520i
 
Ταχύτητα :42/52 αντιγρ/λεπτό (Α4)
Μέγιστο Πρωτότυπο / Αντίγραφο : Α3/Α3
Χωρητικότητα μνήμης: 2GB + 160 GB
Πρώτο αντίγραφο : max 3,9 sec.(A4) (TASKalfa 420/520)
(Aυτόματη Διπλή Όψη-Δικτυακός Laser Εκτυπωτής- Δικτυακό Έγχρωμο Scanner)
Προαιρετικά: Αυτόματος Τροφοδότης – Βάση 2Χ500 φ.-Βάση 1Χ3.000 φ.-Finisher-Fax
Λειτουργικότητα: print/copy/έγχρωμο scan
Αναλώσιμα μακράς διαρκείας

Ιδιαίτερα χαμηλό κόστος φωτοαντιγραφής /εκτύπωσης.
TASKalfa 620/820
 
Ταχύτητα :62/82 αντιγρ/λεπτό (Α4)
Μέγιστο Πρωτότυπο / Αντίγραφο : Α3/Α3
Χωρητικότητα μνήμης: 128 ΜΒ + 40 GB
Πρώτο αντίγραφο : max 3,6 sec.(A4) (TASKalfa 620) / 2,9 sec (Α4) (TASKalfa 820)
(Αυτόματος Τροφοδότης-Αναστροφέα με διπλό scanner- Aυτόματη Διπλή Όψη)
Προαιρετικά: Βάση 1Χ4.000 φ.-Finisher-Fax
Λειτουργικότητα: copy/ print*/scan*
Αναλώσιμα μακράς διαρκείας

Ιδιαίτερα χαμηλό κόστος φωτοαντιγραφής /εκτύπωσης.
*Προαιρετικό

AFICIO MP W5100
 
Ταχύτητα : 5 A0/λεπτό
Μέγιστο Πρωτότυπο / Αντίγραφο : Α0/Α0
Χωρητικότητα μνήμης: 1 GΒ + 2 X 160 GB
Σμίκρυνση /Μεγέθυνση: 25%-400%
Χωρητικότητα Χάρτου: 2 ρολλά, bypass Προαιρετικά:Scan System, 2 ρολλά
Λειτουργικότητα: copy/ print*/color scan*
Αναλώσιμα μακράς διαρκείας

Ιδιαίτερα χαμηλό κόστος φωτοαντιγραφής /εκτύπωσης .
*Προαιρετικό

 
Copyright © 2007 FOTOCOPY. All Rights Reserved.